Akreditacioni broj: B-148/21
Autor: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta