Akreditacioni broj: А-1-1740/21
Autor: Dr Ranko Gvozdenović oftalmolog
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta