Akreditacioni broj: D-1-457/21
Autori testa: Prof. dr Borislav Kamenov i Milanka Lacković, farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 16.08.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta