Akreditacioni broj: B-144/21
Autor testa: Prof. dr Zoran Maksimović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta