AbelaPharm
Datum održavanja: 13.10.2021.

Predavači: 
Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković
Dr Aleksandra Damjanović
Organizaator: Edumed