Akreditacioni broj: А-1-225/21
Autori: Dr Saša Janjić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta