Akreditacioni broj: B-22/21
Autor: Mariana Milojković, dipl.farm.spec. i Tamara Batričević, dipl.farm.  
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta