Akreditacioni broj: B-82/21
Autori: Prof. dr Eliana Garalejić i Dr Biljana Arsić
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta