Akreditacioni broj: А-1-1340/21
Autor: Jelena Grozdanović
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta