Akreditacioni broj: А-1-1341/21
Autor: Prof dr Milan Petronijević
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta