Akreditacioni broj: B-83/21
Autor: dr sc. Katarina Vukičević, vanr. prof.
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta