Akreditacioni broj: А-1-1344/21
Autor: Prof. dr Aljoša Mandić
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta