Akreditacioni broj: B-89/21
Autori: Prof. dr Lazar Dražeta i spec. farm. Ivana Zimonjić
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta