Akreditacioni broj: B-79/21
Autor: Prof. dr Valentina Marinković
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta