Servier
Datum održavanja: 28.10.2021.
Predavači:
Prof. dr Katarina Lalić
Prof. dr Branislava Ivanović
Organizator: Edumed