Richter Gedeon
Datum održavanja: 28.10.2021.
Predavači:
Doc. dr Aleksandra Pavlović
Dipl. pharm Jelena Stefanović Vojinović
Organizator: Edumed