Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 05.10.2021.
Предавачи:
Маг. фарм. спец. Драгана Рајковић
Маг. фарм. спец. Татјана Шипетић
Проф. др Милица Бајчетић
Проф. др Ненад Угрешић
Маг. фарм. спец. Татјана Милошевић
Проф. др Сандра Везмар Ковачевић
Маг. фарм. спец. Соња СтојиЉковић
Маг. фарм. спец. Николина Скорупан
Маг. фарм. спец. Драгана Рајинац
Организатор: Едумед