Akreditacioni broj: B-84/21
Autor: Prof. dr  Radica Stepanović
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta