Akreditacioni broj: B-82/21
Autor: Prof. dr Radica Stepanović
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta