Akreditacioni broj: B-87/21
Autor: Spec. farm. Estela Gaković Ranisavljević
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta