Akreditacioni broj: B-80/21
Autor: Prof. dr Katarina Vučićević
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljne grupe: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta