Ovo predavanje omogućio Vam je Bayer d.o.o.

Autor: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 42 minuta

 
Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu
Održavanje vaginalne pH ravnoteže jedan od preduslova za očuvanje intimnog zdravlja žene