Akreditacioni broj: А-1-1343/21
Autor: Nadežda Čovičković Šternić, neuropsihijatar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta