Akreditacioni broj: Б-86/21
Autor: Mag. farm. Ivana Tašković, specijalista Farmakoterapije u farmaceutskoj praksi
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta