Ovo predavanje omogućio Vam je Salveo d.o.o.

Autor: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 10 minuta


Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Atletsko stopalo-kada je samomedikacija opravdana?