Akreditacioni broj: А-1-232/21
Autor: prim. dr Ivan Đorđević
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta