Akreditacioni broj: А-1-895/21
Autori: Prof. dr Marija Božić, Doc. dr Ivan Marjanović i Ass. dr Vesna Marić 
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta