Akreditacioni broj: B-55/21
Autor testa: Tatjana Milošević-dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 18.05.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta