Akreditacioni broj: А-1-897/21
Autor: Doc. dr Predrag Ostojić
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta