Akreditacioni broj: А-1-888/21
Autor: Doc. dr Dijana Risimić
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta