Akreditacioni broj: D-1-332/21
Autori testa: Tatjana Milošević-dipl.farm.spec. i Milanka Lacković-farm. teh.
Akreditacioni period: važi do 18.05.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta