Bayer
Datum održavanja: 08.06.2021.
Predavači: Dipl. farm. spec. Tatjana Milošević
Organizator: Edumed