Akreditacioni broj: B-54/21
Autori: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta