Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international

Autor: Prof.dr Ana Mitrović Jovanović
Ciljna grupa: Farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja: 40 min


Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Poremećaj vaginalne mikroflore i terapijski pristupi