Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international
Autor: Prof.dr Ana Mitrović Jovanović
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 40 min
 
Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Poremećaj vaginalne mikrobiote