Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international


Autor: Prof.dr Ana Mitrović Jovanović


Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 40 min
Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Poremećaj vaginalne mikrobiote


Ciljna grupa: Farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja: 40 min
Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Poremećaj vaginalne mikroflore i terapijski pristupi