Ovo predavanje omogućio Vam je Bayer d.o.o.
Autori: 
Prof. dr Zoran Maksimović
Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 52 min
 
Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Kada je opravdana samomedikacija gorušice i dispepsije