Akreditacioni broj: А-1-896/21
Autor: Ass. dr Dragan Matić
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta