Ovo predavanje omogućio Vam je Bayer d.o.o.
Autor: Mag. farm. spec. Sonja Stojiljković
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Trajanje: 33:18

Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Suvo oko, mehanizam nastanka, dijagnoza i terapijske opcije