Akreditacioni broj: А-1-894/21
Autori: Prof. dr Srđan Pešić
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta