Akreditacioni broj: B-49/21
Autor: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta