Ovo predavanje omogućio Vam je PharmaSwiss
Autori:
Asist. dr Aleksandra Tomić
Asist. dr Milica Ječmenica
Asist. dr Vladana Marković
Dr Iva Stanković Tutuš
Dr Čarna Jovanović
Ciljna grupa: lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 1:22

Pozivamo sve gledaoce ovog predavanja da urade akreditovan test na temu:
Medikamentozna terapija distonija