Ovo predavanje omogućio Vam je PharmaSwiss
Autori:
Prof. dr Marina Svetel
Asist. dr Nikola Kresojević
Prof. dr Nataša Dragašević Mišković
Doc. dr Igor Petrović
Ciljna grupa: lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 90 minuta

Pozivamo sve gledaoce ovog predavanja da urade akreditovan test na temu:
Medikamentozna terapija distonija