Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 15.05.2021.
Предавачи:
проф. др Сандра Везмар Ковачевић
в. проф. др Бојана Видовић
маг. фарм. спец. Татјана Милошевић
маг. фарм. спец. Јелена Стефановић Војиновић
маг. фарм. спец. Драгана Рајковић
Организатор: Едумед