Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 28.04.2021.
Предавачи:
маг. фарм. спец. Татјана Шипетић
маг. фарм. спец. Сања Јовић
др сци. мед. Драгана Јоцић
маг. фарм. спец. Ивана Поповић
маг. фарм. спец. Тијана Радојичић
в. проф. др Марина Одаловић
маг. фарм. спец. Славица Ботић
Организатор: Едумед