AbelaPharm
Datum održavanja: 21.04.2021.
Predavači:
Ass. Dr sci med. Tatjana Živanović Radnić
Magistar farmacije Jelena Stefanović-Vojinović
Organizator: Edumed