Akreditacioni broj: D-1-160/21
Autori: Tatjana Milošević Tatjana, dipl.farm.spec.
Milanka Lacković, farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta