Akreditacioni broj: А-1-235/21
Autor: Dr Dejan Simić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta