Akreditacioni broj: А-1-234/21
Autori: Prof. dr Srđan Pešić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, stomatolozi, biohemičari, pedijatri i pulmolozi
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta