Akreditacioni broj: А-1-228/21
Autori: Prof. dr Teodora Beljić Živković, asist. dr sc Miljanka Vuksanović, dr Olivera Vasilić Kokotović, dr Marija Marković
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta