Akreditacioni broj: 
Autori: Doc. dr Dragana Mijač
Akreditacioni period: važi do 
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta